Make your own free website on Tripod.com

Testament

D A	
Na tweeëntwintig jaren in dit leven 
D A	Q	
Maak ik het testament op van mijn jeugd 
G A D 
Niet dat ik geld of goed heb weg te geven 
G A
Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd 
D A
Maar ik heb nog wel wat mooie idealen 
D A
Goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn 
G A D
Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen
G A D
Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn 
 

G F#
Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren
Bm F#
Laat ik met plezier 't adres na van mijn kroeg 
Bm G A 
Waar 'k teveel dronk om een vrouw te imponeren 
A D A
En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg 


D A
En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen 
D A
Die welopgevoed en zeer verstandig zijn 
G A D
En waarmee je dus geen donder kunt beginnen 
G A D
Maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein 
P 

Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen 
Wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep 
Ik behoorde immer tot die groep van mensen
Voor wie 't geluk nog altijd harder liep 
Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen 
Om verliefd te worden op een meisjeslach 
Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen 

Maar wie het eens proberen wil, die mag 
Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten
Dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort 
Maar onthoud dit wel: ik zal geduldig wachten
Tot ik lach - omdat jij ook belazerd wordt 

En de leraar die mij altijd placht te dreigen: 
Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad! 
Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen: 
Dat wil zeggen: hij heeft toch gelijk gehad 

Voor mijn ouders is het album met de plaatjes
Die zo vals getuigen van een blijde jeugd
Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes
Die een kind opvoeden in eer en deugd 
En verder krijgen ze alle dwaze dingen 
Terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd 
Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen 
Groot te worden zonder diep berouw en spijt 

En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden
Maar die hebben al genoeg van mij gehad 
Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden:
Alle drank die ze van mij hebben gejat 

Verder niets; er zijn alleen nog een paar dingen
Die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft:
Dat zijn m'n goede jeugdherinneringen 
Die neem je mee zolang je verder leeft