Make your own free website on Tripod.com

Hier komt een beetje nuttige info over VDS-OostVlaanderen en de komende cursussen. Ook een link naar hun homepage komt er aan.