Make your own free website on Tripod.com

Welkom op de Website van

de Lokerse Speelpleinwerking 'SPELOKE'

 

 

Langs deze weg kom je te weten wie en wat Speloke is, wat onze activiteiten zijn en waar onze speelpleintjes zijn gelegen.

We hebben ook heel wat plaats gereserveerd om te spelen op onze website. Veel plezier!

 

 

Wat is Speloke?

Wie is Speloke?

Waar is Speloke?

 

SPEELKWARTIER (nog in opbouw)

Voor de kleinsten

Voor de oudere kinderen

Tieners en ouder

 

Antwoorden op de vragen van boven:

 

WAT IS SPELOKE?

Speloke staat voor Speelpleinwerking Lokeren.

Doel: Op verschillende plaatsen in Lokeren, voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, speelpleinwerking voorzien tijdens de maanden juli en augustus.

 

Wie beslist? College van Burgemeester en Schepen is de uiteindelijke inrichter en verantwoordelijke van de Lokerse Speelpleinwerking. In de praktijk gebeurt dit onder andere door de Schepen van Jeugd, in overleg met de hoofdverantwoordelijken van Speloke: Renaat van Ginderachter (monitorenploeg), Kirsten De Keyser (monitorenploeg) en Els Zaman (jeugddienst)

 

Werkgroepen:

Werkgroep Andersvaliden: organiseert vorming i.v.m. omgaan met andersvaliden, koopt aangepast spelmateriaal aan, organiseert een opendeurdag voor het speelplein Andersvaliden-Spoele, één van de 5 speelpleintjes binnen Speloke.

Werkgroep Leidingsactiviteiten: organiseert maandelijks een leidingsactiviteit, zorgt voor de groepsdynamica.

Werkgroep Materiaal: onderhoudt de materiaalruimte (Neveda), kijkt het materiaal na dat tijdens de vakantie gebruikt werd, maakt de bestelling van nieuw spel-en verbruiksmateriaal op, verdeelt het aangekochte materiaal en maakt de materiaalkoffers klaar.

Werkgroep Nieuwsbrief: zorgt voor een leuke en informatieve inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief

 

 

WIE IS SPELOKE?

De leidingsploeg van Speloke bestaat momenteel uit 100 monitoren tussen de 16 en 25 jaar oud. Iedere monitor heeft minimum een basiscursus gevolgd binnen de Vlaamse Dienst Speelpleinen. Velen onder hen hebben echter ook aanvullende vorming gevolgd. Ook wordt door Speloke zelf vorming voorzien tijdens het vormingsweekend en op de startdag.

 

 

WAAR IS SPELOKE?

Speloke is momenteel actief op 5 speelpleintjes. Bergendries, Heiende, Eksaarde, Oudenbos en Spoele (andersvaliden).

Op alle speelpleinen is er werking voorzien voor kinderen van 6 tot 12jaar vanaf 13u tot 17u. Op speelplein Eksaarde zijn ook kleuters vanaf 3 jaar welkom. Het speelplein AV-Spoele is speciaal ingericht voor kinderen met een fysieke en verstandelijke handicap van 6 tot 25 jaar. Op dit speelplein is er maandag geen werking, maar de andere weekdagen vanaf 10u tot 17u.

 

 

Voor meer vragen kan je altijd bellen naar de Stedelijke Jeugddienst: 09.340.95.33 (vragen naar Els Zaman) of

mail naar: speloke@hotmail.com